Burhan Amer

ROTS Art Gallery

Burhan Amer stelt tentoon bij ROTS Art Gallery

Over de kunstenaar

Biografie

Kunst heeft altijd deel uitgemaakt van mijn leven, sinds mijn kindertijd met theater, later met het schrijven van gedichten en romans in mijn moedertaal. Mijn levensloop heeft mij vanaf mijn kindertijd in staat gesteld om te leven met verschillende culturen die mij continu hebben verrijkt.

De overvloed aan verf stelt me in staat om, door te mengen, unieke texturen te creëren om op deze manier reliëf en diepte toe te voegen aan mijn werken. De kleurkeuze wordt bepaald door mijn gevoelens en door verschillende invloeden van het moment zelf. Ik hou ervan de verf op het doek te verdelen volgens mijn bewegingen gebruik makend van mijn verschillende penselen en messen.

Door de jaren heen heb ik getracht een zekere harmonie te vinden tussen kracht en elegantie, tussen discretie en uitbundigheid.

Het doel van mijn werk is om de toeschouwers toe te laten zich te verliezen in mijn werken.

------------

L'art, a toujours fait partie de ma vie de différentes manières, en commençant dès mon enfance par le théâtre et en grandissant par l'écriture de poèmes et de roman dans ma langue maternelle. Mon parcours, depuis l'enfance, m'a permis de vivre auprès de différentes cultures qui m'ont continuellement enrichi.

La surabondance de peinture me permet de créer des textures uniques par les différents mélanges afin d'ajouter du relief et de la profondeur à mes tableaux. Le choix des couleurs se fait au travers de mes émotions et différentes influences du moment.  J'aime étaler la peinture sur la toile au gré de mes mouvements grâce à mes différents pinceaux et couteaux.

Au fil des années j'ai cherché à atteindre une certaine harmonie entre la puissance et l'élégance, entre la discrétion et l’exubérance.

L'objectif de mon travail est de permettre aux spectateurs de se perdre dans mes œuvres.