Brigitte Rotsaert - Biografie

biografie


Brigitte Rotsaert voelde van kindsbeen af een grote verbondenheid met de natuur. Als kind en adolescent bracht ze haar vakanties door aan de Belgische kust. Die pittoreske en maritieme omgeving wekten haar liefde voor de natuur en de zee aan. De “speelse wolkenvelden die weerspiegeld werden in het brede wateroppervlak van de Noordzee” lieten bij de kunstenares een blijvende indruk na. Ze was voorbestemd om die liefde voor de zee mee te dragen in haar verdere leven.

Wanneer ze haar passie voor de beeldende kunst, met name keramiek, ontdekte, was de keuze om de natuur tot onderwerp van haar werken te verheven dan ook een evidente stap.

Brigitte Rotsaert volgde de opleiding keramiek aan de Koninklijke Academie te Kortrijk. Ze volgde lessen kunstgeschiedenis bij Jan Amelynck en Ludwig Allaert aan het KASK.

In november 2018 volgde ze de masterclasses mallen en gevorderd porselein gietwerk bij Zsolt Jozsef Simon.

In haar atelier thuis komt ze tot rust wat haar toestaat zich los te maken van de traditionele technieken en keramiek op een heel sculpturale wijze te benaderen.


As a child she already felt a strong connection with nature. As a child and adolescent she passed her holidays at the Belgian coast. This picturesque and maritime environment evoked her love for nature and the sea. The “playful clouds reflected on the open water surface of the North Sea” had a lasting impression on the artist. She was predestined to carry along that love for the sea for the rest of her life.

When she discovered her love for visual arts, particularly ceramics, it was clear she would choose nature as the subject for her art career.

Brigitte Rotsaert attended the study of ceramic at the Royal Academy in Kortrijk. She attended lessons in art history given by Jan Amelynck and Ludwig Allaert at the KASK.

In 2018, she attended the master classes moulds and advanced casting by Zsolt Jozsef Simon. 

At home in her workplace, she finds rest , allowing her to pull away from the traditional techniques and approaches ceramics in a sculptural like way.